X

İ. K. İlkelerimiz

EN DEĞER VERDİĞİMİZ OLGU İNSAN KAYNAĞIMIZ

Hedeflerimize ulaşmanın en önemli aracının kaliteli ve mutlu çalışanlarla mümkün olduğunun bilincinde olarak, İnsan Kaynakları (İK) yönetimimize yön veriyoruz. Grup şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra gelişmeye açık, değerlerimizi  benimseyip yaşatacak kişiler arasında eşit fırsat ilkesini gözeterek yapıyoruz. "Eşit işe eşit ücret" uygulamasının yanı sıra şeffaf performans yönetimi, kariyer planlama ve meslek içi eğitimler, İK yaklaşımımızın bütününü oluşturuyor.

ELEMAN SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE ÖNCELİĞİMİZ YETKİNLİK

İK yönetiminde seçme ve yerleştirme sürecini, Akgün Elektrik & Mühendislik hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilme yaklaşımıyla yönetiyoruz. İşe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerin başında "Yetkinlik" gelmektedir.

Yetkinlik yaklaşımımız; özgüven, inisiyatif alma, bilgi edinme, analitik düşünme, sonuç odaklılık, müşteri odaklılık, ekip çalışması, etkili iletişim, ekip liderliği, esneklik ve değişim yönetimi başlıklarından oluşmaktadır.

Uygun yetkinlikleri taşıyan potansiyel adaylara ulaşmak için iş ilanlarımız Akgün Elektrik & Mühendislik portalının "İş Başvuru" bölümünün yanı sıra kariyer.net, secret cv ve yenibiriş.com'da yayınlanıyor ve başvurular adı geçen portallar üzerinden kabul ediliyor. Başvurular arasından, ihtiyaçlarımız doğrultusunda aranılan nitelikteki adayları belirleyerek görüşmeye davet ediyoruz. Görüşmede kişilik envanteri, yabancı dil ve farklı aşamalarda, adayın yetkinliklerini ölçüyoruz. Tüm süreçleri başarı ile geçen adaylara, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından iş teklifinde bulunuluyor.

ŞEFFAF PERFORMANS YÖNETİMİ

Çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak ve başarıyı ödüllendirmek için tüm şirketlerimizde performans yönetimini "Şeffaf" bir yaklaşımla uyguluyoruz. Değerlendirme sistemimiz, şirketimizin stratejileri doğrultusunda farklılık göstermekle birlikte, hedef belirleme ve yayılımı, hedef takibi, ara dönem ve yıl sonu değerlendirmeleri ile aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşturuyoruz.

İK portalı üzerinden online yürütülen performans değerlendirme sistemimizde yöneticiler ve diğer çalışanlar ile değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapılmaktadır. Bu görüşmelerde çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler saptanarak, çalışanlarımızın gelişim ve kariyer planlaması düzenlenmektedir.

x

Referanslarımız