X

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, mesleği ve sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından izlenmesini sağlamak için şirketimiz bünyesinde eğitim ve gelişim uygulamaları yapılmaktadır. Eğitim planlamasını, performans değerlendirme döneminde belirlenen gelişim ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz.

Yıllık eğitim programımızda her şirketin faaliyet gösterdiği alana yönelik olarak; kişisel gelişim, teknik bilgi ve beceri, finans, hukuk, işçi güvenliği iş sağlığı, satış ve pazarlama gibi çok sayıda başlık yer almaktadır. Tüm bu eğitimlerin dışında, şirkete özel tasarlanan beceri geliştirme eğitimleri de düzenliyoruz.

Mühendis ve idari kadrolarımızın teknik altyapısını güçlendirmek için birbirinden özel eğitim imkanları sağlamaya özen gösteriyoruz. Akademik ve bilimsel kadroların yanı sıra konusunda söz sahibi profesyonellerin de katıldığı bu eğitimler sayesinde çok sayıda yeni teknoloji ve inovasyona imza atıyoruz.

KARİYER PLANLAMA

Modern İK yönetimimiz kapsamında tüm çalışanlarımız için kariyer planlaması uyguluyoruz. Şirketlerimizin ihtiyaçlarını ve çalışanların kariyer gelişimlerini esas alan terfi ve yatay ilerleme sistemlerini kullanıyoruz. Bu sistemlerle, şirketimizin geleceğe dönük hedefleriyle çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlıyoruz; mevcut yetkinliklerinin geliştirilmesini ve ileride üstlenebilecekleri pozisyonlar için gerekli yeni yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyoruz. Kariyer planlama sistemi, çalışanlarımız için yatay ve dikey kariyer gelişim ve ilerleme olanakları yaratıyor.
x

Referanslarımız