X

İ. S. G. İlkeleri

İş Güvenliği Çevre Politikası

Akgün Elektrik & Mühendislik, kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla işçi sağlığı ve iş güvenliğini önemsemektedir. Kaynaklarımızın tükenmekte olduğu dünyamızda kalıcı bir büyümenin ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak toplumların ve çevrenin korunup geliştirilmesi gerekmektedir.

 Akgün Elektrik & Mühendislik, ülkemizin ve dünyanın en önemli ihtiyaçlarından olan enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bu bilinçle hareket eden firmamız, tüm faaliyetlerinde öncelikle iş güvenliği, çevre ve kalite politikalarını gözetmektedir. Firmamız faaliyetleri sırasında israfı önlemek, çevreyi korumak için gerekli tüm önlemleri almaya özen göstermektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konularında da riskleri sıfırlamak tüm çalışanların aktif katılımını sağlamaktadır.

Sürekli Gelişim İlkeleri

İnsanla uyumlu, insana, topluma, örf ve ananelere değer veren ve kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyetini sağlamak hedefiyle yola çıkan Akgün Elektrik & Mühendislik, yaptığı tüm işlerde başarı gösterip sürekli kendini örf ve ananelerine bağlı kalarak geliştiren sektöründe lider firma hedefine ulaşmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Akgün Elektrik & Mühendislik'te, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalar, çalışma sürecinin vazgeçilmez bir unsuru kabul edilmektedir. Firmamızın, bu çerçevede ilkeleri aşağıdaki gibidir.

• Çalışan sağlığı öncelikli tutmak
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin takip edilip ve sürdürülebilir olması
•Zamanında ve doğru risk değerlendirmesi çıkarıp tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak
• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitime katılmasını sağlamak ve eğitmek
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini her ne sebeple olursa olsun ertelemek, zamanında önlem almak

Bu ilkelerin uygulanması amacıyla Firmamızın tüm çalışma alanlarında risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin sıfıra indirgenmesi için önlemler alınmaktadır. Tüm periyodik test ve ölçümler zamanında yapılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler, periyodik olarak yenilenmekte ve bu sayede iyileştirme, geliştirme ve bireysel bilinçlendirme sağlanmaktadır. Ayrıca yeni işe alımlarda oryantasyon eğitimleri ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlanmamış çalışanlar işe başlatılmamaktadır. Firmamızda tüm çalışanlarımız yaptıkları işle ilgili yeterlilik sertifikasına sahiptir. Bunun yanı sıra çalışan sayımız göz önüne alınarak yeterli sayıda çalışanımıza sertifikalı ilk yardım eğitimi ve tüm personellerimize işyeri hekimimizce ilkyardım eğitimleri verilmektedir.

Firmamızda her ay İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları yapılmaktadır. Çalışanlarımıza görev niteliğine göre, kişisel koruyucu donanımlar temin edilmekte, çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır.

Çevre Politikası

Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak onların dualarını alabilmek amacıyla, çevremizi koruyup doğallığı korumaktayız. Tüm çalışanlarımız ile beraber daha temiz ve güzel bir dünya için çalışmaktayız.

Firmamız çevre politikası aşağıdaki gibidir;

• Çevre kirliliğine proaktif önlemler almak
• Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak
• Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal şartların çevreyle ilgili yükümlülüklerine uymak
• Her alanda kendimizi geliştirip daha iyiye ve doğruya yönelmek

Tüm ilkelerimizin etkin bir biçimde uygulandığının en büyük kanıtı ISO 9001 standartına ilave olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartı ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartına sahip olmamızdır.

x

Referanslarımız