X

Enerji

Enerji sektörünün genel değer zinciri incelendiğinde, üç temel enerji kaynağının (fosil, nükleer ve yenilenebilir) on farklı dala ayrıldığı ve her bir dalın kendi alt sektörünü oluşturduğu görülmektedir.

Zincirin I halkasını kaynaklar, II halkasını üretim sistemleri, III halkasını iletim ve dağıtım sistemleri; son halkasını ise müşteriler oluşturmaktadır. Sektörü düzenleyen ciddi bir kamu otoritesi söz konusudur. Sektör bir yandan serbestleşme sürecine girerken diğer yandan kamu otoritesi fiyatlamadan yatırım süreçlerindeki prosedürlere kadar her alana nüfuz etmektedir. Ülkemizde enerji arz güvenliği en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiştir.  Kaynakların çeşitlendirilmesi, enerji üretim kapasitelerinin artırılması, ucuz, temiz, sürdürülebilir enerjinin sağlanması Türkiye'nin temel ve öncelikli gündemi olmuştur. Yatırımcı iştahı o kadar yüksek seviyeye ulaşmıştır ki, yerli ve yabancı girişimciler enerji sektörüne girmek veya genişlemek için yarışmaktadırlar. Bu yatırımların yapılması için gereken finansman, teknoloji ve insan kaynağına baktığımızda ise ülkemizin katetmesi gereken çok yol olduğu göze çarpmaktadır. Tarifelere bağlı bir finansman, ithal teknoloji ve eksik profesyonelleşme üç temel sorun olarak göze çarpmaktadır. Türkiye yerli teknolojilere ve yerli kaynaklara yatırım yaparak ilerlemesi zorunluluktur...


Enerji

x

Referanslarımız