X

Düşük Karbon Ekonomisi

Bugün dünyada birçok ekonomist iklim değişikliği gündemini bir dizi problemden oluşan muazzam bir fırsat olarak görüyor. Pahalı enerji, arz güvenliği, küresel ısınma problemi başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde yüksek seviyeli tehdit olarak algılandı ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine, verimlilik odaklı anlayışların benimsenmesine yol açtı.

Sadece ABD düşük karbon ekonomisi veya yeşil ekonomi olarak tarif edilebilecek bu yeni paradigmaya uygun araştırma geliştirme yapılması için federal bütçeden 2009 yılında 5,4 milyar USD kaynak ayırmıştır. ABD Rekabet Konseyi 2018 yılına gelindiğinde ABD'de yeşil-kariyer diye nitelendirilebilecek 2 milyondan fazla istihdam yaratılabileceğini ortaya koymuştur. AB'nin yaptığı bir çalışmada ise enerji verimliliğinin AB'de 1 milyon yeni iş yaratacağı öngörülmüştür.  Yeşil ekonomi anlaşılacağı üzere tasarrufun ötesinde yeni bir ekonomik dalgadır.

Ülkemiz dinamik iç pazarı ve genç nüfusuyla bu dalganın üstünde kalacak potansiyele sahiptir. Ancak bu dalganın gerektirdiği stratejilere ve çabaya sahip olamaz isek enerji ve iklim çağını da ıskalamış oluruz. Yeşil ekonomiyi ülke ekonomimiz açısından bir tehdit olarak değil muazzam bir fırsat olarak görerek işe başlayabiliriz.
x

Referanslarımız