X

Sektörler ve Kentleşme

Küreselleşme ile birlikte gelişmiş ülkeler yüksek miktarda enerji gerektiren ve çevre sorunları üreten "basic materials" üretiminin önemli bölümünü gelişmekte olan ülkelere devrettiler. Bir zamanlar hedef olarak gösterilen ağır sanayi artık ülkemiz ihraç kalemlerinin başında gelmektedir.

Türkiye ekonomisinin mevcut kompozisyonu enerji ve emek yoğun sektörlere dayanmaktadır. Sektörlerimizin ihracat yaptığı bölgeler ağırlıklı AB ve OECD ülkeleridir. Ancak bu pazarlarda rekabet ettiğimiz ülkeler ise çoğunlukla OECD dışı ülkelerdir. IEA'nın verilerine göre OECD dışı en büyük 20 ülke 2007 yılında 310 milyar USD enerji sübvansiyonu uygulamıştır. İhraç kalemlerimizin niteliği düşünülürse ucuz enerji ve hammaddeye sahip OECD dışı ülkeler yakın vadede başta demir-çelik olmak üzere bazı sektörlerimizi zorlayacaklardır. Ülkemizin ihracatının 1/3'ü enerji ithalatına gitmektedir. Diğer yandan gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kırsal nüfus hızlı bir biçimde kentlere doğru akın etmektedir. Bu sadece sosyal problemlere değil aynı zamanda çevre ve enerji sorunlarına da sebep olmaktadır. 

Enerjiyi konuşmak aynı zamanda sanayi, hizmet, tarım ve ulaşım sektörlerini, kentleşme yaklaşımlarını da masaya yatırmak anlamına gelmektedir. Enerjiye bağlı olarak mevcut sektörlerimizi ayakta tutmak, istihdam yaratmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak 3 temel problem alanı olarak karşımızda durmaktadır.

Sektörler ve Kentleşme

x

Referanslarımız